Zalacznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego-nr-8 2-1-26052014-VIPER-z-dnia-02-06-2014-(Formularz-ofertowy)