Zasady współpracy

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Regulamin określa sposób i formę zamawiania usług oferowanych przez Drukarnię Viper Sp. z o.o. Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część zamówienia, którego złożenie oznacza akceptację regulaminu.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zapytania ofertowe wymagają formy pisemnej. Mogą być składane w formie elektronicznej na adres e-mail, lub osobiście w siedzibie firmy: ul. Rejtana 25/35, 42- 202 Częstochowa. Osoba zlecająca (Klient) powinna znać i akceptować zasady współpracy. Każde zapytanie powinno zawierać:

– rodzaj i nazwę usługi (np. wykonanie projektu, projekt i druk katalogów, itp.),
– formę realizacji, ilość, rodzaj materiału (np. druk offsetowy, ilość sztuk, rodzaj i gramatura papieru oraz ewentualne uszlachetnienia),
– informacje, w jaki sposób oraz jakiego rodzaju będą dostarczone materiały źródłowe lub gotowy projekt,
– ustalony termin wykonania i sposób dostarczenia/odbioru.
– adres mailowy, na który wycena będzie przesłana.

Po złożeniu zapytania, Klient otrzymuje odpowiedź drogą mailową, wraz ze wstępną wyceną wykonania usługi oraz przewidywanym terminem realizacji. Po otrzymaniu e-maila zwrotnego Klient zobowiązany jest do ostatecznej akceptacji zamówienia w formie pisemnej lub elektronicznej.

 

PROCES PROJEKTOWANIA

 

Do realizacji zamówienia niezbędne są materiały źródłowe Klienta (logo, treść oferty, zdjęcia, specyfikacje produktów/usług, itp.), potrzebne do opracowania projektu.

Klient, zlecając usługę projektowania, powinien podać niezbędne informacje dotyczące realizacji i formy wykonania usługi (stosowana kolorystyka, charakter projektu, rodzaj układu graficznego itp.), po czym następuje proces projektowania, który na bieżąco jest konsultowany i akceptowany przez Klienta.

Projekt po wykonaniu odsyłany jest do ostatecznej akceptacji. Klient ma obowiązek dokładnie sprawdzić zawartość merytoryczną oraz graficzną i wskazać ewentualne błędy lub swoje uwagi do projektu. W przypadku znalezienia błędów po druku zaakceptowanych projektów reklamacje z tego tytułu nie będą rozpatrywane. Po zaakceptowaniu ostatecznego projektu następuje finalizacja realizacji zamówienia. Jeśli zamawiany był wyłącznie projekt, to dostarczany jest on w ustalonej formie (np. elektronicznej na adres e-mail, lub do pobrania z ftp Drukarni Viper sp. z o.o. w przypadku projektów, które ze względu na rozmiar nie mogą zostać wysłane drogą mailową).

 

PROCES REALIZACJI

 

Terminy realizacji ustalane są indywidualnie. Wszystkie terminy realizacji podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. Termin realizacji zlecenia liczony jest od daty złożenia zamówienia w formie pisemnej oraz przesłania prawidłowo przygotowanych plików do druku. Jeśli Klient złożył zamówienie i dostarczył plik po godzinie 10.00, termin realizacji liczony jest od następnego dnia roboczego. Termin realizacji wydłuża się o okres wynikający ze zmiany ustaleń lub wystąpienia przeszkód natury wyższej, niezależnych od Wykonawcy.

Drukarnia Viper sp. z o.o. wymaga dostarczenia pliku komputerowego przygotowanego do druku wg specyfikacji zamieszczonej na stronie www.drukarniaviper.pl. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym także za wszelkie naruszenia praw osób trzecich. Klient oświadcza, że przesłane prace są wolne od wirusów i nie spowodują awarii oprogramowania ani urządzeń komputerowych. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie plików do druku. Prace drukowane są w postaci, w jakiej zostały dostarczone do druku. Drukarnia Viper sp. z o.o. nie ma obowiązku wprowadzania poprawek i modyfikacji w plikach przesłanych przez Klienta.

Drukarnia Viper sp. z o.o. nie odpowiada za opóźnienia powstałe z winy Klienta (np. brak akceptacji projektów lub wydruków próbnych, niedostarczenie na czas materiałów lub wymaganych dokumentów).

Zlecenia, do których nie zostanie dostarczony prawidłowo przygotowany plik, będą usuwane po 2 tygodniach od chwili wysłania przez Drukarnię Viper informacji o nieprawidłowym przygotowaniu pliku.

Plik dostarczony do Drukarnia Viper Sp. z o.o. drogą internetową spółka zobowiązuje się skasować po upływie trzech tygodni od daty odbioru lub wysyłki pracy. Nośniki elektroniczne, na których dostarczane są prace, nie są odsyłane do Klienta. Po upływie trzech tygodni od realizacji zlecenia nośnik wraz z zawartością jest niszczony, chyba że indywidualne ustalenia z Klientem stanowią inaczej. Własność intelektualna Klienta, zawarta w jego plikach przesłanych internetem do Drukarnia Viper Sp. z o.o., jest chroniona przed dostępem osób trzecich.

Wysyłka realizowana jest przez firmy spedycyjne, wskazane na stronie www.drukarniaviper.pl. Termin dostarczenia przesyłki przez firmę spedycyjną to standardowo 24 godziny (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy). Koszt przesyłek materiałów do druku oraz wykonanych zleceń ponosi Zleceniodawca. Firma Drukarnia Viper Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie transportu, nie ponosimy również odpowiedzialności za nieterminowość dostawców. Na życzenie i koszt Klienta przesyłka może zostać ubezpieczona. Materiały dostarczone na nasz koszt będą refakturowane. Prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki w obecności doręczyciela, a w razie problemów o sporządzenie protokołu szkodowego z podpisem przewoźnika. Osobiście zlecenie można odebrać w siedzibie firmy (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny).

Drukarnia Viper sp. z o.o. nie ingeruje bez wiedzy i akceptacji Klienta w treść i kolorystykę przesłanych prac oraz nie dokonuje w nich żadnych korekt – dotyczy to zwłaszcza błędów ortograficznych i gramatycznych oraz nadanych wartości kolorystycznych nadesłanych prac.

 

PŁATNOŚCI

 

Dokonywanie płatności jest możliwe w następujący sposób:

– płatność gotówką przy odbiorze,
– przedpłata na konto bankowe,
– przelew na konto z odroczonym terminem płatności – opcja dla stałych Klientów. W przypadku nieterminowej płatności naliczane będą odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

 

ODBIÓR ZLECEŃ

 

Istnieją następujące możliwości dostarczenia zamówienia:

– odbiór osobisty,
– przesyłka kurierska.

 

REKLAMACJE

 

Zasady wpływania reklamacji do Drukarnia Viper Sp. z o.o.

1. Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki. Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić po zwróceniu Zleceniobiorcy całego zamówionego nakładu, chyba że indywidualne uzgodnienia stanowią inaczej. Reklamacje wysyłane są kurierem na adres zamawiającego na koszt Drukarni Viper sp. z o.o.

2. Reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez Drukarnię Viper sp. z o.o. reklamowanego nakładu, a pracownik Biura Obsługi Klienta Drukarni Viper sp. z o.o. poinformuje Klienta o sposobie jej rozwiązania. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient ponosi koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.

Reklamacja z tytułu różnic kolorystycznych.

Prace w formie pliku graficznego drukowane są w postaci, w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. Drukarnia Viper sp. z o.o. nie ma obowiązku sprawdzania, wprowadzania poprawek i modyfikacji. Warunkiem koniecznym jest dostarczenie przed drukiem odbitki próbnej (Proof, Cromalin itp.), na podstawie której kontrolowana jest kolorystyka pracy. Klient może wykonać odbitkę próbną druku w Drukarnia Viper sp. z o.o. W takim przypadku wydruk jest wykonywany na podstawie odbitki, po wcześniejszej jej akceptacji przez Klienta.

Drukarnia Viper sp. z o.o. akceptuje także odbitki próbne dostarczone przez Klienta, wykonane w technologii, która umożliwia symulację powiększenia punktów rastrowych w druku offsetowym. Kolorystyka podłoża odbitki powinna odpowiadać kolorystyce papieru nakładowego. Odbitka próbna powinna być certyfikowana, tzn, powinna zawierać pasek kontrolny oraz wynik pomiaru potwierdzający zgodność z zadanym profilem. Odbitka bez paska kontrolnego nie jest wiarygodnym materiałem porównawczym. Odbitka próbna powinna być wykonana po ostatniej korekcie z materiałów przekazanych do drukarni, w przeciwnym przypadku nie jest wiarygodną podstawą do druku.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie.

Reklamacje muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Drukarnię Viper sp. z o.o. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.

Viperprint sp. z o.o.
ul. Rejtana 33A, 42-202 Częstochowa
NIP: 949-21-11-281, REGON: 241139903

Godziny pracy:
pn – pt 8:00 – 16:00
sb – nd nieczynne

 

 

INTERNATIONAL

       

SOCIAL MEDIA

       

 

filharmonia druku znak wodny

2022 © ViperPrint sp. z o.o.

Wszelkie treści umieszczone na stronie www.filharmoniadruku.pl są własnością
Viperprint sp. z o.o.

Kopiowanie i wykorzystywanie tekstów, grafik
oraz zdjęć ze strony www.filharmoniadruku.pl
jest zabronione.

 

 

 

innowacyjna gospodarka filharmoniadruku
youtube filharmoniadruku
gazele biznesu