Zalacznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego-nr-8 2-2-26052014-VIPER-z-dnia-26-05-2014-(Formularz-ofertowy)