• Decyzja o podjęciu wyzwania i stworzeniu serwisu druku On-Line
  • Pierwsza przemysłowa maszyna cyfrowa Konika-Minolta