• Kasztanowa – pierwsze montaże (w firmie pracuje ok 16 osób)