• Zakup pierwszych maszyn introligatorskich
  • Pierwsze Targi Poznań Poligrafia na których się wystawiamy