Filharmonia DrukuFilharmonia Druku

Filharmonia Druku / Inteligentny rozwój

Inteligentny rozwój


Zapytanie ofertowe nr 2017/001 – wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 2017/001 aktualizacja z dnia 07.04.2017

Zapytanie ofertowe poprawione nr 2017_001 aktualizacja z dnia 07.04.2017

Zapytanie ofertowe nr 2017/001 z dnia 06.04.2017

Zapytanie ofertowe nr 2017_001 z dnia 06.04.2017

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2017_001 z dnia 06.04.2017

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2017_001 z dnia 06.04.2017

Zapytanie ofertowe nr 001/2016 z dnia 28.11.2016

Zapytanie ofertowe nr 001_2016 z dnia 28.11.2016

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 001_2016 z dnia 28.11.2016

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 001_2016 z dnia 28.11.2016

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 001_2016 z dnia 28.11.2016

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 001_2016 z dnia 28.11.2016

Informacja o wyniku postępowania 001

Zapytanie ofertowe nr 002/2016 z dnia 19.12.2016

Zapytanie ofertowe nr 002_2016 z dnia 19.12.2016

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 002_2016 z dnia 19.12.2016

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 002_2016 z dnia 19.12.2016

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 002_2016 z dnia 19.12.2016

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 002_2016 z dnia 19.12.2016

Informacja o wyniku postępowania 002

FILHARMONIA DRUKU