Filharmonia DrukuFilharmonia Druku

Filharmonia Druku / Innowacyjna gospodarka

Innowacyjna gospodarka

DRUKARNIA VIPER Innowacyjna gospodarka

"DRUKARNIA VIPER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

informuje, że realizacja projektu nr WND-POIG.08.02.00-24-008/14

pt. „Wdrożenie systemów klasy B2B integrującego
zarządzanie procesami biznesowymi w obszarze zamówień
oraz przygotowania produkcji”

jest współfinansowana ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość

Więcej informacji na temat projektu udzieli Pani Paulina Tomczyk-Rybak pod nr tel.: +48 34 344 44 49. Przydatne strony:

www.poig.gov.pl
www.europa.eu
www.mrr.gov.pl


Zapytanie ofertowe nr 8.2-1-02062014-VIPER – z dnia 02.06.2014
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 8 2-1-26052014-VIPER z dnia 02 06 2014 (Formularz ofertowy)

Zapytanie ofertowe nr 8.2-3-02062014-VIPER – z dnia 02.06.2014
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 8 2-3-26052014-VIPER z dnia 02 06 2014 (Formularz ofertowy)

Zapytanie ofertowe nr 8.2-2-26052014-VIPER – z dnia 26.05.2014
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 8 2-2-26052014-VIPER z dnia 26 05 2014 (Formularz ofertowy)

FILHARMONIA DRUKU