Filharmonia DrukuFilharmonia Druku

Filharmonia Druku / TŁOCZENIE

TŁOCZENIE

Tłoczenie jest to przegniatanie arkusza matrycą o zadanym kształcie w celu uzyskania wypukłości na zadrukowanym arkuszu. Pozwala to na podniesienie walorów estetycznych projektu i jest często stosowanym procesem introligatorskim.

FILHARMONIA DRUKU