Filharmonia DrukuFilharmonia Druku

Filharmonia Druku / DRUK OFFSETOWY UV

DRUK OFFSETOWY UV

Druk offsetowy UV w technologii „Waterless” zapewnia nam możliwość druku na podłożach niewsiąkliwych, takich jak tworzywa sztuczne czy niektóre papiery ozdobne, np. chromolux.

Druk offsetowy uv

Technologia ta, z uwagi na wyeliminowanie czynnika zwilżającego oraz zastosowanie wałków rastrowych, pozwala przy rozpoczęciu nowego zlecenia na zminimalizowanie strat materiału do kilku arkuszy.

Druk offsetowy uv

Mając na uwadze znaczny koszt podłoży stosowanych w tym sektorze produkcji, taka technologia pozwala nam na zminimalizowanie kosztów. Formaty arkuszy w tej technologii to max 500x350mm oraz grubość max 0,8mm.

maszyna: KBA GENIUS 52UV

FILHARMONIA DRUKU