Filharmonia DrukuFilharmonia Druku

Filharmonia Druku / TERMINY REALIZACJI I WYSYŁKI

TERMINY REALIZACJI I WYSYŁKI

PROCES REALIZACJI

Terminy realizacji ustalane są indywidualnie. Wszystkie terminy realizacji podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. Termin realizacji zlecenia liczony jest od daty złożenia zamówienia w formie pisemnej oraz przesłania prawidłowo przygotowanych plików do druku. Jeśli Klient złożył zamówienie i dostarczył plik po godzinie 10.00, termin realizacji liczony jest od następnego dnia roboczego. Termin realizacji wydłuża się o okres wynikający ze zmiany ustaleń lub wystąpienia przeszkód natury wyższej, niezależnych od Wykonawcy.

Drukarnia Viper sp. z o.o. wymaga dostarczenia pliku komputerowego przygotowanego do druku wg specyfikacji zamieszczonej na stronie www.drukarniaviper.pl. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym także za wszelkie naruszenia praw osób trzecich. Klient oświadcza, że przesłane prace są wolne od wirusów i nie spowodują awarii oprogramowania ani urządzeń komputerowych. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie plików do druku. Prace drukowane są w postaci, w jakiej zostały dostarczone do druku. Drukarnia Viper sp. z o.o. nie ma obowiązku wprowadzania poprawek i modyfikacji w plikach przesłanych przez Klienta.

Drukarnia Viper sp. z o.o. nie odpowiada za opóźnienia powstałe z winy Klienta (np. brak akceptacji projektów lub wydruków próbnych, niedostarczenie na czas materiałów lub wymaganych dokumentów).

Zlecenia, do których nie zostanie dostarczony prawidłowo przygotowany plik, będą usuwane po 2 tygodniach od chwili wysłania przez Drukarnię Viper informacji o nieprawidłowym przygotowaniu pliku.

Plik dostarczony do Drukarnia Viper Sp. z o.o. drogą internetową spółka zobowiązuje się skasować po upływie trzech tygodni od daty odbioru lub wysyłki pracy. Nośniki elektroniczne, na których dostarczane są prace, nie są odsyłane do Klienta. Po upływie trzech tygodni od realizacji zlecenia nośnik wraz z zawartością jest niszczony, chyba że indywidualne ustalenia z Klientem stanowią inaczej. Własność intelektualna Klienta, zawarta w jego plikach przesłanych internetem do Drukarnia Viper Sp. z o.o., jest chroniona przed dostępem osób trzecich.

Wysyłka realizowana jest przez firmy spedycyjne, wskazane na stronie www.drukarniaviper.pl. Termin dostarczenia przesyłki przez firmę spedycyjną to standardowo 24 godziny (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy). Koszt przesyłek materiałów do druku oraz wykonanych zleceń ponosi Zleceniodawca. Firma Drukarnia Viper Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie transportu, nie ponosimy również odpowiedzialności za nieterminowość dostawców. Na życzenie i koszt Klienta przesyłka może zostać ubezpieczona. Materiały dostarczone na nasz koszt będą refakturowane. Prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki w obecności doręczyciela, a w razie problemów o sporządzenie protokołu szkodowego z podpisem przewoźnika. Osobiście zlecenie można odebrać w siedzibie firmy (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny).

ODBIÓR ZLECEŃ

Istnieją następujące możliwości dostarczenia zamówienia:

- odbiór osobisty,
- przesyłka kurierska.

FILHARMONIA DRUKU